Khác biệt giữa các bản “Sơn Trà”

n
n
{{tham khảo|3. Quyết định số 2163/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2016: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030=http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-2163-QD-TTg-Quy-hoach-tong-the-phat-trien-khu-du-lich-quoc-gia-Son-Tra-Da-Nang-2016-2025-329177.aspx}}
==Liên kết ngoài==
*[http://vnexpress.net/projects/son-tra-ban-dao-doc-nhat-vo-nhi-viet-nam-3586436/index.html Sơn Trà - bán đảo độc nhất vô nhị Việt Nam]
 
{{sơ khai Đà Nẵng}}
 
12.605

lần sửa đổi