Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

Không có tóm lược sửa đổi
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Albania.svg|25px]] [[Albania‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Albania‎]]
* {{Esc|Albania|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of Arms of Bosnia and Herzegovina (1992-1998).svg|25px]] [[Bosna và Hercegovina tại Eurovision Song Contest 2012|Bosna và Hercegovina]]
* {{Esc|Bosna và Hercegovina|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Croatia.svg|25px]] [[Croatia tại Eurovision Song Contest 2012|Croatia]]
* {{Esc|Croatia|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg|25px]] [[Macedonia tại Eurovision Song Contest 2012|Macedonia]]
* {{Esc|Macedonia|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Montenegro.svg|25px]] [[Montenegro tại Eurovision Song Contest 2012|Montenegro]]
* {{Esc|Montenegro|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Serbia.svg|25px]] [[Serbia tại Eurovision Song Contest 2012|Serbia]]
* {{Esc|Serbia|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Switzerland.svg|25px]] [[Thụy Sĩ tại Eurovision Song Contest 2012|Thụy Sĩ]]
* {{Esc|Thụy Sĩ|y=2012}}
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:National Coat of arms of Denmark.svg|25px]] Đan Mạch
* {{Esc|Đan Mạch|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Estonia.svg|25px]] [[Estonia tại Eurovision Song Contest 2012|Estonia]]
* {{Esc|Estonia|y=2012}}
* [[Tập tin: Coat of arms of Finland.svg|25px]] [[Phần Lan‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Phần Lan‎]]
* {{Esc|Phần Lan|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Iceland.svg|25px]] [[Iceland tại Eurovision Song Contest 2012|Iceland]]
* {{Esc|Iceland|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Norway.svg|25px]] [[Na Uy‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Na Uy‎]]
* {{Esc|Na Uy|y=2012}}
* [[Tập tin:Great coat of arms of Sweden.svg|25px]] [[Thụy Điển tại Eurovision Song Contest 2012|Thụy Điển]]
* {{Esc|Thụy Điển|y=2012}}
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Belarus.svg|25px]] [[Belarus‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Belarus‎]]
* {{Esc|Belarus|y=2012}}
* [[Tập tin:Greater coat of arms of Georgia.svg|25px]] [[Gruzia‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Gruzia‎]]
* {{Esc|Gruzia|y=2012}}
* [[Tập tin:Emblem of Israel.svg|25px]] [[Israel tại Eurovision Song Contest 2012|Israel]]
* {{Esc|Israel|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Moldova.svg|25px]] [[Moldova‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Moldova‎]]
* {{Esc|Moldova|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of Arms of the Russian Federation.svg|25px]] [[Nga Eurovision Song Contest 2012|Nga‎]]
* {{Esc|Nga|y=2012}}
* [[Tập tin:Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg|25px]] [[Ukraina tại Eurovision Song Contest 2012|Ukraina]]
* {{Esc|Ukraina|y=2012}}
| valign="top" |
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Armenia.svg|25px]] [[Armenia tại Eurovision Song Contest 2012|Armenia]]
* {{Esc|Armenia|y=2012}}{{ref|a|1}}
* [[Tập tin:Great coat of arms of Belgium.svg|25px]] [[Bỉ tại Eurovision Song Contest 2012|Bỉ]]
* {{Esc|Bỉ|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Cyprus.svg|25px]] [[Síp tại Eurovision Song Contest 2012|Síp]]
* {{Esc|Síp|y=2012}}
* [[Tập tin:Coat of arms of Greece.svg|25px]] [[Hy Lạp tại Eurovision Song Contest 2012|Hy Lạp]]
* {{Esc|Hy Lạp|y=2012}}
* [[Tập tin:Royal coat of arms of the Netherlands.svg|25px]] [[Hà Lan‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Hà Lan‎]]
* {{Esc|Hà Lan|y=2012}}
* {{Esc|Thổ Nhĩ Kỳ|y=2012}}
| valign="top" |
Người dùng vô danh