Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

Không có tóm lược sửa đổi
 
* [[Tập tin:Coat of arms of Albania.svg|25px]] [[Albania‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Albania‎]]
* [[Tập tin:Coat of Armsarms of Bosnia and Herzegovina.svg|25px]] [[Bosna và Hercegovina tại Eurovision Song Contest 2012|Bosna và Hercegovina]]
* [[Tập tin:Coat of arms of Croatia.svg|25px]] [[Croatia tại Eurovision Song Contest 2012|Croatia]]
* [[Tập tin:Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg|25px]] [[Macedonia tại Eurovision Song Contest 2012|Macedonia]]
Người dùng vô danh