Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

|-
| 01
| [[Tập tin:Coat of arms of Montenegro.svg|25px]] [[Montenegro tại Eurovision Song Contest 2012|Montenegro]]
| {{Esc|Montenegro|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Rambo Amadeus]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 02
| [[Tập tin:Coat of arms of Iceland.svg|25px]] [[Iceland tại Eurovision Song Contest 2012|Iceland]]
| {{Esc|Iceland|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Greta Salóme Stefánsdóttir]] & [[Jón Jósep Snæbjörnsson]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 03
| [[Tập tin:Coat of arms of Greece.svg|25px]] [[Hy Lạp tại Eurovision Song Contest 2012|Hy Lạp]]
| {{Esc|Hy Lạp|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Eleftheria Eleftheriou]]
|-
| 04
| [[Tập tin:Coat of arms of Latvia.svg|25px]] [[Latvia tại Eurovision Song Contest 2012|Latvia]]
| {{Esc|Latvia|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Anmary]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 05
| [[Tập tin:Coat of arms of Albania.svg|25px]] [[Albania‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Albania‎]]
| {{Esc|Albania|y=2012}}
| Tiếng Albania
| [[Rona Nishliu]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 06
| [[Tập tin:Coat of arms of Romania (1992-2016).svg|25px]] [[România tại Eurovision Song Contest 2003|România]]
| {{Esc|România|y=2012}}
| Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Anh
| [[Mandinga]]
|-
| 07
| [[Tập tin:Coat of arms of Switzerland.svg|25px]] [[Thụy Sĩ tại Eurovision Song Contest 2012|Thụy Sĩ]]
| {{Esc|Thụy Sĩ|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Sinplus]]
|-
| 08
| [[Tập tin:Great coat of arms of Belgium.svg|25px]] [[Bỉ tại Eurovision Song Contest 2012|Bỉ]]
| {{Esc|Bỉ|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Iris]]
|-
| 09
| [[Tập tin: Coat of arms of Finland.svg|25px]] [[Phần Lan‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Phần Lan‎]]
| {{Esc|Phần Lan|y=2012}}
| Tiếng Thụy Điển
| [[Pernilla Karlsson]]
|-
| 10
| [[Tập tin:Emblem of Israel.svg|25px]] [[Israel tại Eurovision Song Contest 2012|Israel]]
| {{Esc|Israel|y=2012}}
| Tiếng Hebrew Tiếng Anh
| [[Izabo]]
|-
| 11
| [[Tập tin:Coat of arms of San Marino.svg|25px]] [[San Marino tại Eurovision Song Contest 2012|San Marino]]
| {{Esc|San Marino|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Valentina Monetta]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 12
| [[Tập tin:Coat of arms of Cyprus.svg|25px]] [[Síp tại Eurovision Song Contest 2012|Síp]]
| {{Esc|Síp|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Ivi Adamou]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 13
| [[Tập tin:National Coat of arms of Denmark.svg|25px]] Đan Mạch
| {{Esc|Đan Mạch|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Soluna Samay]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 14
| [[Tập tin:Coat of Arms of the Russian Federation.svg|25px]] [[Nga Eurovision Song Contest 2012|Nga‎]]
| {{Esc|Nga|y=2012}}
| Tiếng Udmurt Tiếng Anh
| [[Buranovskiye Babushki]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 15
| [[Tập tin:Arms of Hungary.svg|25px]] [[Pháp tại Eurovision Song Contest 2012|Hungary]]
| {{Esc|Hungary|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Compact Disco]]
|-
| 16
| [[Tập tin:Coat of arms of Austria.svg|25px]] [[Áo‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Áo‎]]
| {{Esc|Áo|y=2012}}
| Tiếng Đức
| [[Trackshittaz]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 17
| [[Tập tin:Coat of arms of Moldova.svg|25px]] [[Moldova‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Moldova‎]]
| {{Esc|Moldova|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Pasha Parfeny]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 18
| [[Tập tin:Coat of arms of Ireland.svg|25px]] [[Ireland tại Eurovision Song Contest 2012|Ireland]]
| {{Esc|Ireland|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Jedward]]
Người dùng vô danh