Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 01
| [[Tập tin:Coat of arms of Serbia.svg|25px]] [[Serbia tại Eurovision Song Contest 2012|Serbia]]
| {{Esc|Serbia|y=2012}}
| Tiếng Serbia
| [[Željko Joksimović]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 02
| [[Tập tin:Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg|25px]] [[Macedonia tại Eurovision Song Contest 2012|Macedonia]]
| {{Esc|Macedonia|y=2012}}
| Tiếng Macedonia
| [[Kaliopi]]
|-
| 03
| [[Tập tin:Royal coat of arms of the Netherlands.svg|25px]] [[Hà Lan‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Hà Lan‎]]
| {{Esc|Hà Lan|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Joan Franka]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 04
| [[Tập tin:Coat of arms of Malta.svg|25px]] [[Malta tại Eurovision Song Contest 2012|Malta]]
| {{Esc|Malta|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Kurt Calleja]]
|-
| 05
| [[Tập tin:Coat of arms of Belarus.svg|25px]] [[Belarus‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Belarus‎]]
| {{Esc|Belarus|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Litesound]]
|-
| 06
| [[Tập tin:Coat of arms of Portugal.svg|25px]] [[Bồ Đào Nha tại Eurovision Song Contest 2012|Bồ Đào Nha]]
| {{Esc|Bồ Đào Nha|y=2012}}
| Tiếng Bồ Đào Nha
| [[Filipa Sousa]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 07
| [[Tập tin:Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg|25px]] [[Ukraina tại Eurovision Song Contest 2012|Ukraina]]
| {{Esc|Ukraina|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Gaitana]]
|-
| 08
| [[Tập tin:Coat of arms of Bulgaria.svg|25px]] [[Bulgaria tại Eurovision Song Contest 2012|Bulgaria]]
| {{Esc|Bulgaria|y=2012}}
| Tiếng Bulgaria
| [[Sofi Marinova]]
|-
| 09
| [[Tập tin:Coat of arms of Slovenia.svg|25px]] [[Bulgaria tại Eurovision Song Contest 2012|Slovenia]]
| {{Esc|Slovenia|y=2012}}
| Tiếng Slovenia
| [[Eva Boto]]
|-
| 10
| [[Tập tin:Coat of arms of Croatia.svg|25px]] [[Croatia tại Eurovision Song Contest 2012|Croatia]]
| {{Esc|Croatia|y=2012}}
| Tiếng Croatia
| [[Nina Badrić]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 11
| [[Tập tin:Great coat of arms of Sweden.svg|25px]] [[Thụy Điển tại Eurovision Song Contest 2012|Thụy Điển]]
| {{Esc|Thụy Điển|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Loreen]]
|-
| 12
| [[Tập tin:Greater coat of arms of Georgia.svg|25px]] [[Gruzia‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Gruzia‎]]
| {{Esc|Gruzia|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Anri Jokhadze]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 13
| [[Tập tin:TurkishEmblem.svg|25px]] [[Thổ Nhĩ Kỳ tại Eurovision Song Contest 2012|Thổ Nhĩ Kỳ]]
| {{Esc|Thổ Nhĩ Kỳ|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Can Bonomo]]
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 14
| [[Tập tin:Coat of arms of Estonia.svg|25px]] [[Estonia tại Eurovision Song Contest 2012|Estonia]]
| {{Esc|Estonia|y=2012}}
| Tiếng Estonia
| [[Ott Lepland]]
|-
| 15
| [[Tập tin:Coat of arms of Slovakia.svg|25px]] [[Bulgaria tại Eurovision Song Contest 2012|Slovakia]]
| {{Esc|Slovakia|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Miroslav Šmajda]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 16
| [[Tập tin:Coat of arms of Norway.svg|25px]] [[Na Uy‎ tại Eurovision Song Contest 2012|Na Uy‎]]
| {{Esc|Na Uy|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Tooji]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 17
| [[Tập tin:Coat of Arms of Bosnia and Herzegovina.svg|25px]] [[Bosna và Hercegovina tại Eurovision Song Contest 2012|Bosna và Hercegovina]]
| {{Esc|Bosna và Hercegovina|y=2012}}
| Tiếng Bosnia
| [[Maja Hodžić-Sarihodžić]]
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 18
| [[Tập tin:Coat of arms of Lithuania.svg|25px]] [[Litva tại Eurovision Song Contest 2012|Litva]]
| {{Esc|Litva|y=2012}}
| Tiếng Anh
| [[Donny Montell]]
Người dùng vô danh