Khác biệt giữa các bản “Hệ mét”

không có tóm lược sửa đổi
 
|publisher= Abacus
|location= London
|isbn= 0-349-11507-9}}</ref>, nhưng qua nhiều năm các định nghĩa của mét và kilogram đã được tinh chế, và hệ thống số liệu đã được mở rộng để kết hợp nhiều đơn vị hơn. Mặc dù một số biến thể của hệ thống số liệu nổi lên vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thuật ngữ này thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với "SI" hoặc "Hệ thống Đơn vị Quốc tế" - hệ thống đo lường chính thức Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
|isbn= 0-349-11507-9}}</ref>
 
==Chú thích==
{{reflist}}
[[Thể loại:Hệ mét]]
Người dùng vô danh