Khác biệt giữa các bản “Tertullianus”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tertullian''' tên đầy đủ ''Quintus Septimius Florens Tertullianus'', k. 155 – k. 240 CN,<ref>{{cite book|author=Audi, Robert|title=The Cambridge Dictionary of Philosophy|publisher= Cambridge University Press|page= 908|date= 1999}}</ref> là một tác giả Cơ đốc giáo thời kỳ đầu từ thành Carthage của tỉnh Africa, [[La Mã]].
 
Có nguồn gốc [[Berbers|Berber]],<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=NtoWzDEcmEIC|title=Le Berbère-- lumière de l'Occident|last=Serralda|first=Vincent|last2=Huard|first2=André|date=1984|publisher=Nouvelles Editions Latines|year=|isbn=9782723302395|location=|pages=52|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=qz1zAAAAMAAJ|title=Les Berbères face à leur destin|last=Brouksy|first=Lahcen|date=2006|publisher=Bouregreg|year=|isbn=9789954470121|location=|pages=150|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=IkwBAAAAMAAJ|title=L'Algérie et son passé: ouvrage illustré de 82 gravures en phototypie|last=Berthier|first=André|date=1951-01-01|publisher=Picard|year=|isbn=|location=|pages=25|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=fr&id=-XIPAQAAMAAJ|title=Présence berbère et nostalgie païenne: dans la littérature maghrébine de langue française|last=Zemmouri|first=Mohammed-Saâd|last2=Wazzānī|first2=Muḥammad al-Yamlāḥī|date=2000|publisher=Le Club du Livre|year=|isbn=|location=|pages=19|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=_BYtAQAAIAAJ|title=Intellectual Traditions of Pre-colonial Africa|last=Hilliard|first=Constance B.|date=1998|publisher=McGraw-Hill|year=|isbn=9780070288980|location=|pages=150|language=en|via=}}</ref>ông là tác giả Kitô giáo đầu tiên sản xuất một bộ sưu tập rộng lớn của văn học Thiên chúa La tinh. Ông cũng là một nhà biện lý của Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu và một nhà biện hộ chống lại dị giáo, bao gồm cả thuyết Kitô học đương thời. Tertullian được gọi là "cha của Kitô giáo La tinh" và "người sáng lập thần học phương Tây".
==Chú thích==
{{reflist}}
Người dùng vô danh