Khác biệt giữa các bản “Eurovision Song Contest 2015”

|-
| 02
| [[Tập tin:Armoiries république française.svg|25px]] [[Pháp tại Eurovision Song Contest 2015|Pháp]]
| {{Esc|Pháp|y=2015}}
| Tiếng Pháp
| [[Lisa Angell]]
| "N'oubliez pas"
| 25
|-
| 05
| [[Tập tin:FlagRoyal Coat of Arms of the United Kingdom.svg|25px]] [[Vương quốc Liên hiệp Anh tại Eurovision Song Contest 2015|Vương quốc Liên hiệp Anh]]
| Tiếng Anh
| [[Electro Velvet]]
| "Still in Love with You"
| 24
Người dùng vô danh