Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2015”

|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 15
| [[Tập tin:Coat of arms of Romania (1992-20152016).svg|25px]] [[România tại Eurovision Song Contest 2003|România]]
| Tiếng România, tiếng Anh
| [[Voltaj]]
Người dùng vô danh