Khác biệt giữa các bản “Bầu cử tổng thống Hàn Quốc 2017”

Trang mới: “{{Infobox election | election_name = Bầu cử tổng thống Hàn Quốc, 2017 | country = Hàn Quốc | type = presidential | ongoing = no | previous_election…”
(Trang mới: “{{Infobox election | election_name = Bầu cử tổng thống Hàn Quốc, 2017 | country = Hàn Quốc | type = presidential | ongoing = no | previous_election…”)
(Không có sự khác biệt)