Khác biệt giữa các bản “Trương Vĩnh Trọng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kết thúc 2 = [[Tháng 6]], [[2006]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn Bá Thanh]]
| địa hạt 2 =
| chức vụ 3 =Ủy viên [[Bộ Chính trị]]