Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Cc-sa-1.0”

không có tóm lược sửa đổi
<div class="notice metadata meta-notice plainlinks" id="cc">
[[Hình:NorightsCC SomeRightsReserved.png|trái]]
[[Hình:Cc-sa white.png|phải|24px|Chia sẻ dùng giấy phép này]]
[[Phương tiện:{{PAGENAME}}|Hình này]] được cấp phép theo '''Giấy phép ShareAlike''' (chia sẻ dùng giấy phép này) của [[Creative Commons]], phiên bản 1.0. [http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/]
Người dùng vô danh