Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

[[Tập tin:Nguyễn Trường Tộ.jpg|nhỏ|phải|150px|Nguyễn Trường Tộ]]
* [[Nguyễn Nguyên Chẩn]], hai lần đỗ tiến sĩ
* [[Nguyễn Bạt Tụy]], hai lần đỗ tiến sĩ * [[Nguyễn Duy Tường]], hai lần đỗ tiến sĩ * [[Nguyễn Nhân Bỉ]], hai lần đỗ tiến sĩ * [[Nguyễn Bình]] (1541- ?), tiến sĩ cao tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam
* [[Nguyễn Quan Quang]], Trạng nguyên đầu tiên
* [[Nguyễn Công Hãng]], đại thần nhà Lê trung hưng
Người dùng vô danh