Khác biệt giữa các bản “Gia đình Hồ Chí Minh”

Ban đầu, ông Nguyễn Sinh Khiêm đem cả hài cốt bà Hà Thị Hy và bà Hoàng Thị Loan lên táng gần nhau ở chân [[núi Động Tranh]] thấp. Về sau này, ông đã quyết định để mộ bà Hy dưới chân núi và đem mộ mẹ lên táng ở vị trí hiện nay để du khách đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan cũng sẽ viếng được mộ bà Hà Thị Hy trước<ref name="hth1"/>.
===Hoàng Xuân Đường===
'''Hoàng Xuân Đường''' (sinh 1835 mất năm 1893), người làng Hoàng Trù, là ông ngoại của Hồ Chí Minh.
 
===Nguyễn Thị Kép===
'''Nguyễn Thị Kép''' (mất khoảng đầu thế kỷ XX), người làng Hoàng Trù, là bà ngoại của Hồ Chí Minh.
Người dùng vô danh