Khác biệt giữa các bản “Địa chỉ IPv6”

== Phương pháp định địa chỉ ==
Các địa chỉ IPv6 được phân loại theo các phương pháp định địa chỉ và định tuyến chính phổ biến trong mạng: địa chỉ unicast, địa chỉ anycast, và địa chỉ multicast <ref name=rfc4291>RFC 4291, ''IP Version 6 Addressing Architecture'', R. Hinden, S. Deering (February 2006)</ref>.
* Một địa chỉ [[unicast]] xác định một [[card mạng|giao diện mạng]] duy nhất. Giao thức Internet cung cấp các gói tin được gửi tới một địa chỉ unicast tới giao diện cụ thể đó.
* Một địa chỉ [[anycast]] được gán cho một nhóm các giao diện, thường thuộc các nút khác nhau. Một gói tin được gửi đến một địa chỉ anycast được phân phối đến một trong các giao diện thành viên, điển hình là host gần nhất, theo định nghĩa khoảng cách của giao thức định tuyến. Địa chỉ anycast không thể được nhận diện một cách dễ dàng, chúng có cùng định dạng với các địa chỉ unicast, và chỉ khác nhau bởi sự hiện diện của chúng trong mạng tại nhiều điểm. Hầu như bất kỳ địa chỉ unicast nào đều có thể được sử dụng làm địa chỉ anycast.
* Một địa chỉ [[multicast]] cũng được sử dụng bởi nhiều host, có được địa chỉ đích multicast bằng cách tham gia vào giao thức phân phối multicast giữa các bộ định tuyến mạng. Một gói tin được gửi tới một địa chỉ multicast được gửi tới tất cả các giao diện đã tham gia nhóm multicast tương ứng.
 
IPv6 không thực hiện địa chỉ [[broadcast]]. Vai trò truyền thống của Broadcastbroadcast được gộp vào địa chỉ multicast gởi đến nhóm tất cả các nút link-local multicast ff02 :: 1. Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm tất cả các nút (all-nodes) không được khuyến khích, và hầu hết các giao thức IPv6 sử dụng một nhóm multicast liên kết cục bộ dành riêng để tránh làm phiền mọi giao diện trong mạng.
 
==Chú thích==