Khác biệt giữa các bản “Đô la Úc”

không có tóm lược sửa đổi
| subunit_ratio_1 = 1/100
| subunit_name_1 = [[Cent (tiền tệ)|cent]]
| symbol = $, A$ orhoặc AUD
| symbol_subunit_1 = c orhoặc ¢
| used_coins = 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
| used_banknotes = $5, $10, $20, $50, $100
306

lần sửa đổi