Khác biệt giữa các bản “Hậu Chu Thế Tông”

không có tóm lược sửa đổi
# Kỳ Vương [[Sài Hi Hối]] (柴熙誨)
 
== Vua Hậu Chu ==
{{start box}}
{{succession box
}}
{{end box}}
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* {{chú thích sách|title=Imperial China (900-1800)|author=Mote F.W.|year=1999|publisher=Nhà in Đại học Harvard|pages=13-14, 93|id=ISBN 0-674-01212-7}}
* {{chú thích web|url=http://www.chinaknowledge.de/History/Tang/wudai-event.html|title= Later Zhou|access date = ngày 8 tháng 10 năm 2006}}
* {{chú thích web|url=http://www.republicanchina.org/5Dynasty10State.html|title=5 DYNASTIES & 10 STATES|access date = ngày 8 tháng 10 năm 2006}}
* Trương Thánh, ''350 vị hoàng đế nổi tiếng'', NXB Văn hóa-Thông tin, 2013
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
{{Vua thời Ngũ đại Thập quốc}}
 
303

lần sửa đổi