Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
bar:era from:1224 till:1264 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì| tên đầy đủ = Triệu Dữ Cử (趙與莒)<br/>Triệu Quý Thành (趙貴誠) <br/> Triệu Quân (趙昀)|kiểu tên đầy đủ =Tên đầy đủ
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Tống Ninh Tông]]</font>
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Tống Độ Tông]]</font>