Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

(→‎Hết hiệu lực: hợp nhất.)
 
Theo Luật Thi đua khen thưởng do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng 2003 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005: Các huy chương cấp chính phủ và cấp ngành đựoc gọi là Kỷ niệm chương; không quy định Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, (phủ nhận hiệu lực pháp lý hiện hành của Pháp lệnh thi đua khen thưởng năm 1961). Vì vậy, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang đã hết hiệu lực thực hiện. Các quyết định trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang trước khi có Luật Thi đua khen thưởng do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 được bảo lưu giá trị theo quy định không áp dụng hồi tỵ.<ref>Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2003</ref>
== Mô tả ==
 
'''1. Mẫu cũ (trước khi ban hành Luật Thi đua - Khen thưởng):''' Huy chương Chiến sĩ vẻ vang gồm có 2 phần: cuống và thân huy chương.
 
'''2. Mẫu mới (sau khi ban hành Luật Thi đua - Khen thưởng):''' Huy chương Chiến sĩ vẻ vang gồm có 2 phần:
 
*Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ, vạch vàng (phân hạng theo vạch), cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.
 
*Thân Huy chương hình sao vàng năm cánh cách điệu màu vàng, ở giữa có lá cờ quyết thắng, xung quanh là dòng chữ "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" "Việt Nam" (màu đỏ). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 47mm, chất liệu bằng đồng mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.
 
== Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng ==
 
1. Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 15 năm trở lên.
 
2. Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 10 năm trở lên.
 
3. Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.
 
== Tham khảo ==
21.176

lần sửa đổi