Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giang Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Giang Ninh''' (tiếng Trung: 江寧區, [[Từ Hán-Việt|Hán Việt]]: ''Giang Ninh khu'') là một [[khu (Trung Quốc)|quận]] của [[thành phố phó tỉnh|thành phố]] [[Nam Kinh]] (南京市), tỉnh [[Giang Tô]], [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Quận Giang Ninh có các đơn vị hành chính gồm 10 [[nhai đạo biện sự xứ|nhai đạo]]. Năm 2000, huyện Giang Ninh được nâng cấp thành quận Giang Ninh.
 
Tên ''Giang Ninh'' có nghĩa là "An ninh tại Giang Nam". ''Giang'' nghĩa là "Trường Giang", đây là có nghĩa "Giang Nam"; "Ninh" nghĩa là "an ninh". Giang Ninh là thiết lập ở năm 280, có tên là '''Lâm Giang''' (臨江) ở ngày xưa. Năm 281, Lâm Giang được sửa đổi tên là Giang Ninh, có thể là "Ngoại Giang Vô Sự" (外江無事), nghĩa là ''an ninh tại Giang Nam''.
 
Nhai đạo: Đông Sơn, Mạt Lăng, Thang Sơn, Thuần Hóa, Lộc Khẩu, Giang Ninh, Cốc Lý, Hồ Thục, Hoành Khê, Kỳ Lân.
110

lần sửa đổi