Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Cát tặc và sự kiện bán cát Việt ra nước ngoài 2017”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
::Khi gắn biển dnb {{u|Ahihi456}} làm ơn {{red|'''thêm lý do vào, nếu bạn chưa biết thêm lý do thế nào thì thêm thế này đây <code><nowiki>{{dnb|<LÝ DO Ở ĐÂY>}}</nowiki></code>'''}}, biển dnb không có lý do (kiểu <code><nowiki>{{dnb}}</nowiki></code>) hay lý do không hợp lý do hoàn toàn vô nghĩa (như <code><nowiki>{{dnb|}}</nowiki></code> hay <code><nowiki>{{dnb|absdfhjkkk}}</nowiki></code>) hoặc lý do quá chung chung (như <code><nowiki>{{dnb|chưa nổi bật}}</nowiki></code>, tại sao lại chưa nổi bật? chưa nổi bật ở điểm nào?) {{red|'''hoàn toàn có thể xoá bỏ ngay lập tức'''}}, bạn đừng nghĩ là không có quy định nào cấm. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Special:NewPages|M)]]</tt> 22:26, ngày 26 tháng 5 năm 2017 (UTC)
{{u|Ahihi456}} Khi đưa ra lý do "chủ đề nhảm nhí, cái tên nói lên sự nhảm nhí" bạn làm ơn dẫn rõ ra: Tại sao nó nhảm nhí? Nếu bạn cứ tiếp tục thì tôi sẽ đem chuyện này ra trang thảo luận chung hoặc trang TNCBQV. Ở trên kia tôi có nói nếu biển báo mà không có lý do sẽ bị xoá ngay lập tức, nên dù cho bạn có gắn biển thêm cả trăm lần mà không có lý do thì tôi cũng sẽ mãi lùi sửa cả trăm lần, nên tốt nhất bạn nên thảo luận nghiêm túc. Bạn sống ở đây cũng lâu nên cũng thừa biết chưa có thảo luận nào không nghiêm túc mà có kết quả đường hoàng. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Special:NewPages|M)]]</tt> 08:10, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
:{{u|Ahihi456}} Nếu bạn bị bí thì tôi xin gợi ý cho bạn lý do luôn: Có phải theo ý bạn đây chỉ là một sự kiện nhỏ không đáng kể? Vậy hãy dẫn ra tại sao nó nhỏ (quy mô, phạm vi thế nào?), tại sao nó không đáng kể (do sức ảnh hưởng thấp?), kèm theo lập luận và nguồn. Chẳng hạn thế (có thể hơi thừa vì có nhiều khả năng là bạn cũng biết cái này). Thảo luận như vậy thì cuộc thảo luận sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc cố chấp gắn biển không lý do/lý do không hợp lý và đòi biểu quyết. Và mong bạn hiểu đúng nghĩa của từ "Thảo luận", nó có chữ "Luận" 論, Hán Việt tự điển của [[Thiều Chửu]] định nghĩa chữ này là:
#Bàn bạc, xem xét sự vật, rồi nói cho rõ phải trái gọi là luận. Như công luận 公論 lời bàn chung của số đông người bàn, dư luận 輿論 lời bàn của xã hội công chúng.
#Lối văn luận, đem một vấn đề ra mà thảo luận cho rõ lợi hại nên chăng gọi là bài luận.
#[còn nữa]
Bởi vậy bạn nên "bàn bạc, xem xét sự vật, rồi nói cho rõ phải trái" và "thảo luận cho rõ lợi hại nên chăng" là tốt hơn hết. Thân mến. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Special:NewPages|M)]]</tt> 08:25, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)