Khác biệt giữa các bản “Công ty Walt Disney”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
n (→‎Công ty con: chính tả, replaced: Hệ thông → Hệ thống)
|-
! scope=row | 1991<ref name="SEC 93">{{chú thích web |url=http://www.secinfo.com/dsvRs.bq.htm |title=SEC Info – Disney Enterprises Inc – 10-K – For 9/30/93 |publisher=secinfo.com |accessdate=ngày 15 tháng 12 năm 2013}}</ref>
| 2,593.593,0
| 724
| 2,794.794,0
| &nbsp;
| &nbsp;
| '''6,.111'''
|-
! scope=row | 1992<ref name="SEC 93"/>
| 3,.115
| 1,.081
| 3,.306
| &nbsp;
| &nbsp;
| '''7,.502'''
|-
! scope=row | 1993<ref name="SEC 93"/>
| 3,673.673,4
| 1,415.415,1
| 3,440.440,7
| &nbsp;
| &nbsp;
| '''8,.529'''
|-
! scope=row | 1994<ref name="Annual 1995">{{chú thích web|url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/1995/contents.html |title=Disney Annual Report 1995 – Financial Highlights |publisher=Corporate.disney.go.com |accessdate=ngày 31 tháng 10 năm 2012}}</ref><ref name="Annual 1996 mgtanls">{{chú thích web |url=http://pdf.secdatabase.com/1378/0000898430-96-005815.pdf |publisher=secdatabase.com |title=Walt Disney Company Annual Report 1996 – Business Segments |accessdate=ngày 15 tháng 12 năm 2013}} Form 10-K405, Filing Date: ngày 19 tháng 12 năm 1996.</ref><ref name="SEC 95">{{chú thích web |url=http://www.secinfo.com/drdbh.a2J7.htm |title=Disney Enterprises Inc · 10-K · For 9/30/95 |publisher=secinfo.com}}</ref>
| 4,.793
| 1,798.798,2
| 3,463.463,6
| 359
| &nbsp;
| '''10,.414'''
|-
! scope=row | 1995<ref name="Annual 1995"/><ref name="Annual 1996 mgtanls"/><ref name="SEC 95"/>
| 6,001.001,5
| 2,.150
| 3,959.959,8
| 414
| &nbsp;
| '''12,.525'''
|-
! scope=row | 1996<ref name="Annual 1996 mgtanls"/><ref name="SEC 96">{{chú thích web |url=http://www.secinfo.com/drdbh.95Wx.htm |title=Walt Disney Co · 10-K405 · For 9/30/96 |publisher=secinfo.com |accessdate=ngày 15 tháng 12 năm 2013}}</ref>
| colspan=2| 10,.095<ref group="DT" name="CC"/>
| 4,.502
| 4,.142<ref group="DT">Sau khi mua ABC</ref>
| &nbsp;
| '''18,.739'''
|-
! scope=row | 1997<ref name="Annual 1999">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/1999/dis99ar44.html |title=Disney Annual Report 1999 – Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 6,.981
| 3,.782
| 5,.014
| 6,.522
| 174
| '''22,.473'''
|-
! scope=row | 1998<ref name="Annual 1999"/>
| 6,.849
| 3,.193
| 5,.532
| 7,.142
| 260
| '''22,.976'''
|-
! scope=row | 1999<ref name="Annual 1999"/>
| 6,.548
| 3,.030
| 6,.106
| 7,.512
| 206
| '''23,.402'''
|-
! scope=row | 2000<ref name="Annual 2000">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/2000/pdfs/financial.pdf |title=Disney Annual Report 2000 |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 5,.994
| 2,.602
| 6,.803
| 9,.615
| 368
| '''25,.402'''
|-
! scope=row | 2001<ref name="Annual 2002">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/2002/pdfs/ar_2002.pdf |title=Disney Annual Report 2002 |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 7,.004
| 2,.590
| 6,.009
| 9,.569
| &nbsp;
| '''25,.790'''
|-
! scope=row | 2002<ref name="Annual 2002"/>
| 6,.465
| 2,.440
| 6,.691
| 9,.733
| &nbsp;
| '''25,.360'''
|-
! scope=row | 2003<ref name="Annual 2004">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/2004/pdfs/annual.pdf |title=Disney Annual Report 2004 |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 7,.364
| 2,.344
| 6,.412
| 10,.941
| &nbsp;
| '''27,.061'''
|-
! scope=row | 2004<ref name="Annual 2004"/>
| 8,.713
| 2,.511
| 7,.750
| 11,.778
| &nbsp;
| '''30,.752'''
|-
! scope=row | 2005<ref name="Annual 2006">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/2006/int/fh.html |title= Disney Annual Report 2006 – Financial Highlights |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 7,.587
| 2,.127
| 9,.023
| 13,.207
| &nbsp;
| '''31,.944'''
|-
! scope=row | 2006<ref name="Annual 2006"/>
| 7,.529
| 2,.193
| 9,.925
| 14,.368
| &nbsp;
| '''34,.285'''
|-
! scope=row | 2007<ref name="Annual 2007">{{chú thích web |url=http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports/2007/fh/part1.html |title=Disney Annual Report 2007 – Financial Highlights |publisher=corporate.disney.go.com}}</ref>
| 7,.491
| 2,.347
| 10,.626
| 15,.046
| &nbsp;
| '''35,.510'''
|-
! scope=row | 2008<ref name="factbook 2008">{{chú thích web |url=http://amedia.disney.go.com/investorrelations/factbook_2008.pdf |title=Disney Factbook 2008 – Financial Information p. 50 |publisher=amedia.disney.go.com}}</ref>
| 7,.348
| 2,.415
| 11,.504
| 15,.857
| 719
| '''37,.843'''
|-
! scope=row | 2009<ref name="annual 2009">{{chú thích web|title=Disney 2009 Annual Report – Business Segment Results |url=http://amedia.disney.go.com/investorrelations/annual_reports/WDC-10kwrap-2009.pdf| page=31}}</ref>