Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đổi Mới”

Tôi tham gia bài nào là bài đó mang một tầm vóc mới, thiên hạ ầm ầm vào đọc. Bạn lăn tăn nguồn làm gì. Dĩ nhiên tôi sẽ bổ sung nguồn. Tôi viết về tiến trình đổi mới của VN khá khách quan chứ không phải như nhiều người suốt ngày chỉ trích mà không thấy hết được vấn đề. <s>Toàn là bất mãn chứ chẳng có năng lực gì. Trình độ cỡ đó thì cả đời chửi bới chứ chẳng làm được gì ra hồn. Họ nghĩ họ có thể thay đổi được gì sao. Họ chỉ làm cho đất nước này tồi tệ hơn thôi. Rất nhiều người Việt không hiểu vì sao đất nước này chậm tiến nên họ cứ đổ lỗi cho nhà nước thế là xong trong khi chính họ phải chịu một phần về sự chậm tiến đó. Người Việt luôn yêu nước một cách vô minh như vậy.</s>[[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] ([[Thảo luận Thành viên:Ahihi456|thảo luận]]) 14:38, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
:: Bạn có thể nào thôi cái việc người Việt này nọ không, không chán à, hơn nữa nó nằm ngoài việc thảo luận bài này. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:53, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Viết bài mới cần nghiêm túc. Tán dóc cho vui Alphama để ý làm gì ? Sao dạo này khó tính thế ? [[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] ([[Thảo luận Thành viên:Ahihi456|thảo luận]]) 16:58, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
2.768

lần sửa đổi