Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Thành vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thân thế ==
Chu Thành vương tên thật là '''Cơ Tụng''' (姬誦), là con trai của [[Chu Vũ vương]] Cơ Phát, vị quân vương đã sáng lập triều đại nhà Chu. Mẹ ông là [[Vương hậu]] [[ẤpMai KhươngTrang]] (邑姜), con gái của [[Tề Thái công]] Lữ Thượng. Ngoài ra, ông có người anh em cùng mẹ là [[Đường Thúc Ngu]] (唐叔虞).
 
Khi Chu Vũ Vương diệt [[nhà Thương]] lên làm [[Thiên tử]] thì tuổi đã cao, Thái tử Cơ Tụng còn ít tuổi. Không lâu sau, Vũ vương bệnh mất. Trước khi qua đời, Vũ Vương ủy thác cho em là [[Chu Công Đán]] giúp Cơ Tụng làm Thiên tử kế vị.
Người dùng vô danh