Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

(Đưa vào đúng bài)
==Các con rối của Wiki tiếng Việt và những bài viết của họ==
Mình chán kiểu đặt bản dnb của bạn [[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] cùng với lối giải thích thiếu tinh thần xây dựng, nên tìm hiểu ở đây xem bạn ấy có phải là con rối, cũng như về các con rối khác, để cho wiki tiếng Việt cùng nhau có tìm ra cách đối phó với các con rối nói chung, và để cho các TV do đó đỡ mất thời giờ đối phó. Ngoài ra cũng để Wiki tiếng Việt đỡ mang tiếng, vì có những con rối người Việt hoạt động ở cả những tiếng khác và đã bị cấm. Hiên tại nghi ngờ đây là con rối của [[Thành viên:Likemass|Likemass]] hoạt động từ ngày 9 tháng 3 năm 2015 bị BQV [[Thành viên:TuanUt|TuanUt]] cấm vô thời hạn (ngày 25 tháng 3 năm 2015 TuanUt đã cấm Likemass hết hạn vô hạn (cấm mở tài khoản) (Biến Wiki thành diễn đàn chính trị)). Dĩ nhiên là hoan nghênh sự tham dự của bạn [[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] và các bạn khác để làm rõ vấn đề, nhất là các BQV [[Thành viên:TuanUt|TuanUt]] và [[Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy|Trần Nguyễn Minh Huy]] đã cấm các tài khoản này. Dù vấn đề có được sáng tỏ, mục này vẫn nên được khai triển nếu cùng nhận thấy được những lợi ích của nó cho Wiki tiếng Việt và Wiki nói chung. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 19:57, ngày 27 tháng 5 năm 2017 (UTC)
 
===[[Thành viên:Likemass|Likemass]] ===
* Tìm ra thêm lỗ trống: Thành viên:Rebino ‎ có tuổi thọ từ ngày 27 tháng 3 năm 2015, chấm dứt bởi TuanUt 2 ngày sau. {{sockpuppet|Likemass|blocked}}
* Thành viên:Derf45 tham dự ngày 7 tháng 8 năm 2015, đến ngày 9 tháng 9 năm 2015‎ thì cũng bị TuanUt cấm: {{sockpuppet|Likemass|blocked}}.