Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đổi Mới”

Nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng [[chỉ số năng lực cạnh tranh]] ở mức thấp, gây lãng phí [[tài nguyên]]. Nền kinh tế vẫn nằm ở nhóm nước [[kinh tế đang phát triển]]. Trong cơ cấu kinh tế, lao động [[nông nghiệp]] vẫn chiếm gần 70% (2010) khiến tình trạng khiếm dụng lao động (underemployment) phổ biến tại Việt Nam. Nền kinh tế vẫn chủ yếu bao gồm các [[doanh nghiệp nhỏ và vừa]], ít doanh nghiệp lớn và rất hiếm doanh nghiệp có khả năng hoạt động ở thị trường nước ngoài trong khi trong cùng một khoảng thời gian phát triển như vậy Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... đã có các tập đoàn đa quốc gia. Các [[doanh nghiệp Nhà nước]] chiếm dụng nguồn vốn lớn của quốc gia nhưng hoạt động kém hiệu quả, thiếu minh bạch, tham nhũng, thất thoát nhiều do [[vấn đề ông chủ và người đại diện]] không được kiểm soát tốt. Xuất khẩu chủ yếu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng xuất khẩu chủ yếu là những hàng hóa thâm dụng lao động lớn mà đa phần là lao động kỹ năng thấp. Khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nội yếu kém. Trình độ kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế thấp, mức độ tự động hóa chưa cao, khả năng nghiên cứu phát triển ra công nghệ mới còn rất yếu. Dân chúng có thói quen đầu tư vào vàng hay địa ốc khiến tư bản không được đưa vào hoạt động kinh doanh. Các nhà kinh tế và các chủ nợ của Việt Nam thường than phiền về tình trạng Việt Nam không sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, viện trợ và vốn vay nước ngoài khiến nền kinh tế Việt Nam không phát triển tương xứng với lượng vốn mà Việt Nam nhận được. Những hạn chế này do Việt Nam có xuất phát điểm quá thấp, thiếu tư bản, thiếu nền tảng kinh tế - kỹ thuật, thiếu lao động có kỹ năng, thiếu doanh nhân có khả năng kinh doanh tốt, thiếu truyền thống và văn hóa kinh doanh.
 
Một số [[thị trường]] vẫn chưa được thiết lập đầy đủ như: [[thị trường vốn]], [[thị trường tiền tệ (vốn)|thị trường tiền tệ]], [[thị trường lao động]], [[thị trường khoa học công nghệ]]... Một số [[thể chế]] [[pháp luật]] và [[hành chính]] cần thiết cho nền kinh tế thị trường vẫn chưa được quy định hay đã được quy định nhưng không được thực hiện, gây ra tình trạng tham nhũng, cửa quyền... làm [[chỉ số minh bạch]] của [[môi trường kinh doanh]] thấp. Những tiêu cực nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế làm tăng sự bất mãn xã hội vốn dĩ đã tồn tại âm ỉ do lịch sử để lại, tạo ra những cá nhân bất mãn chỉ trích nhà nước trong nhiều vấn đề và nhân danh dân chủ đòi thay đổi thể chế. Tuy nhiên những hạn chế này khá phổ biến tại các quốc gia đang phát triển chứ không phải chỉ tồn tại ở Việt Nam. Tuy còn nhiều hạn chế không tránh khỏi ở một quốc gia đang phát triển nhưng nhìn chung nhà nước Việt Nam có những nỗ lực khắc phục những hạn chế này để bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế.
 
Sau 20 năm Đổi Mới, đồng tiền Việt Nam vẫn là đồng tiền không có khả năng chuyển đổi và nhiều quốc gia, tổ chức vẫn không công nhận Việt Nam là nước có nền [[kinh tế thị trường]].
2.768

lần sửa đổi