Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Cát tặc và sự kiện bán cát Việt ra nước ngoài 2017”

→‎Bảng dnb: thảo luận có tính cách diễn đàn
(→‎Bảng dnb: thảo luận có tính cách diễn đàn)
:{{u|Ahihi456}} và {{u|Huỳnh Nhân-thập}} cũng chẳng có quy định nào cấm xóa bảng vậy.--[[Thành viên:Lão Ngoan Đồng|Lão Ngoan Đồng]] ([[Thảo luận Thành viên:Lão Ngoan Đồng|thảo luận]]) 10:58, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Họ tùy tiện xóa bảng của tôi. DanGong cũng giống như đám dân chủ ở VN. Miệng hô hào dân chủ nhưng không có khả năng chấp nhận sự khác biệt. Dân chủ giả cầy![[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] ([[Thảo luận Thành viên:Ahihi456|thảo luận]]) 11:04, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)
:: Mình không trả lời bạn [[Thành viên:Ahihi456|Ahihi456]] ở đây vì những lời thảo luận có tính cách diễn đàn, chỉ đề nghị bạn coi chừng BQV [[Thành viên:TuanUt|TuanUt]] tái xuất hiện, bạn lại phải mất công tạo nên tài khoản mới. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 11:29, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)