Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
*[[Luật Tổ chức Quốc hội (Việt Nam)|Luật tổ chức Quốc hội]]
----
*[[Quốc hội Việt Nam khóa XIIIXIV|Quốc hội]]
**[[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]: [[Nguyễn Thị Kim Ngân]]
**[[Phó Chủ tịch Quốc hội (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Quốc hội]]