Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái = [[Thuận Thiên (công chúa)|Công chúa Thuận Thiên]]<br />[[Lý Chiêu Hoàng|Công chúa Phật Kim]]
| miếu hiệu = [[Huệ Tông]] (惠宗)
| thụy hiệu = <font color="grey">Tự Thiên Thống Ngự Khâm Nhân Hoành Hiếu Hoàng đế (自天捅御欽仁橫孝皇帝)
| cha = [[Lý Cao Tông]]
| mẹ = [[An Toàn hoàng hậu]] họ Đàm