Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Thành vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tước vị đầy đủ = Chu thiên tử (周天子)
| thụy hiệu = <font color = "grey">Thành vương (成王)
| cha = [[Chu Vũ vương]]
| mẹ = [[Ấp Khương]]
41.686

lần sửa đổi