Khác biệt giữa các bản “Ngụy Văn hầu”

thừa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(thừa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy Câu|Ngụy Hoàn tử]] <br /> [[Tấn Liệt công]]<font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="green">[[Ngụy Vũ hầu]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
41.686

lần sửa đổi