Khác biệt giữa các bản “Thế giới phương Đông”

Đã lùi lại sửa đổi 26564838 của Dr.Koo (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 26564838 của Dr.Koo (thảo luận))
{{cần biên tập}}
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:EasternWorldEastern World.pngPNG|nhỏ|350px|Thế giới phương Đông]]
 
[[Tập tin:EasternWorld.png|nhỏ|350px|Thế giới phương Đông]]
 
'''Thế giới phương Đông''' bao gồm các nền văn minh, các phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của những người chỉ chung [[châu Á]]. Chủ yếu các nền văn minh [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]] cổ, [[Ấn Độ]] cổ, [[Iran|Ba Tư]] cổ..
Người dùng vô danh