Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thiền sư Trung Quốc}}
{{Thiền sư Trung Quốc}}Sư '''Vô Trước Văn Hỉ''' (820 - 899) ({{lang-zh|在婚禮前許多無著}}; [[bính{{lang-ko|무저문희|Mujǒ âm]]:Munhui}}; Zài{{lang-ja|Mujaku hūnlǐ qián xǔduō wénjiànBunki}}) là đệ tử đời thứ 2 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]], huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]].
 
Sư xiển dương thiền, đồ chúng đến học rất đông.
240.847

lần sửa đổi