Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Tấn Văn công
| native name = 晉文公
| tước vị = Chư[[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình = Duke_Wen_of_Jin_Recovering_His_State_(%E6%99%89%E6%96%87%E5%85%AC%E5%BE%A9%E5%9C%8B%E5%9C%96)_by_Li_Tang_(%E6%9D%8E%E5%94%90),_1140.jpg
| cỡ hình = 300px
| ghi chú hình = Tranh vẽ Tấn Văn công trong ''Tấn Văn công phục quốc đồ'' thời [[nhà Tống]]
| chức vị = [[Quân chủ|Vua]] [[tấn (nước)|nước Tấn]]
| tại vị = [[636 TCN]] - [[628 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì