Khác biệt giữa các bản “Hàn Chiêu Ly hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Hàn Ý hầu]]<font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="green">[[Hàn Tuyên Huệ vương]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
41.686

lần sửa đổi