Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nho Tông”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin nhân vật phong kiến
| tên = Nguyễn Nho Tông<br>阮儒宗
| tên gốc =
| hình =
| tác phẩm = <!-- nổi bật -->
}}
'''Nguyễn Nho Tông''' ({{hn|ch=阮儒宗}})<ref name=biavanmieuhn>{{harvnb|Phan Văn Các|Hoàng Văn Lâu|1997|p=341}}</ref> là [[thượng thư]]<ref name=dainamntc>{{harvnb|Cao Xuân Dục|1967|p=48}}</ref> thời [[Lê sơ]], đỗ [[tiến sĩ]] năm 1478.<ref name=lthclc>{{harvnb|Phan Huy Chú|2014|p=410}}</ref>
 
==Thân thế==
Nguyễn Nho Tông là người làng Vực Đường,{{sfn|Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên|1998|p=23}} huyện Thiên Thi,{{sfn|Nguyễn Quang Ân|Nguyễn Xuân Cần|Nguyễn Quang Lộc|Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam|2000|p=126}}<ref name=dainamntc/> phủ Khoái Châu{{sfn|Đỗ Văn Ninh|2000|p=147}} (Hưng Yên).<ref name=lthclc/><ref name=buivv>{{harvnb|Bùi Văn Vượng|2012|p=436}}</ref><ref name=biavanmieuhn/>
 
==Sự nghiệp==
Ông đỗ đồng tiến sĩ<ref name=dainamntc/> khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức năm 1478. Về sau làm đến chức thượng thư.<ref name=buivv/> Khi [[nhà Mạc]] giành ngôi nhà Lê sơ, ông không chịu ra làm quan.<ref name=lthclc/>
 
==Nhận định==
===Thư mục===
{{refbegin|2}}
#{{chú thích|author1=Cao Xuân Dục|title=Đại-Nam nhất-thống-chí, tập 21|date=1967|publisher=Nha Văn-hóa, Bộ Quốc-gia Giáo-dục|url=https://books.google.com.vn/books?id=HwIjAQAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Phan Văn Các|author2=Hoàng Văn Lâu|title=Bia Văn miếu Hà Nội|date=1997|publisher=Nhà xuất bản Thế giới|url=https://books.google.com.vn/books?id=6jxmAAAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên|title=Lịch sử đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập 1|date=1998|publisher=Nhà xuất bản Chính trị quốc gia|url=https://books.google.com.vn/books?id=N_hHAAAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Đỗ Văn Ninh|title=Văn bia Quốc tử giám Hà Nội|date=2000|publisher=Nhà xuất bản Văn hóa thông tin|url=https://books.google.com.vn/books?id=nPZvAAAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Nguyễn Quang Ân|author2=Nguyễn Xuân Cần|author3=Nguyễn Quang Lộc|author4=Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam|title=Hiền tài là nguyên khí quốc gia|date=2000|publisher=Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử - văn hóa Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang|url=https://books.google.com.vn/books?id=v4tuAAAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Bùi Văn Vượng|title=Tổng tập dư địa chí Việt Nam, tập 2|date=2012|publisher=Nhà xuất bản Thanh niên|url=https://books.google.com.vn/books?id=1ZJPAQAAMAAJ|language=vi}}
#{{chú thích|author1=Phan Huy Chú|title=Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí|date=2014|publisher=Nhà xuất bản Trẻ|location=Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam|isbn=978-604-1-03015-2|language=vi|editor1=Nguyễn Minh Nhựt|editor2=Nguyễn Thế Truật|editor3=Trần Đình Việt|editor4=Đào Thị Tú Uyên|editor5=Võ Thị Ngọc Phượng}}
{{refend}}