Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương thức (lập trình máy tính)”

n
→‎top: replaced: cả 2 → cả hai using AWB
n (X3cafe đã đổi Phương thức lập trình thành Phương thức (lập trình máy tính): Dịch cho đúng tên tương ứng của bài bên en-wiki)
n (→‎top: replaced: cả 2 → cả hai using AWB)
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
Programming Paradigm hay '''Phương thức lập trình''' là một kiểu cơ bản của lập trình vi tính (Computer Programming). Paragigm với các khái niệm và sự trừu tượng dùng trong mô tả các thành phần của một chương trình (như: các đối tượng (objects), các hàm (functions), các biến, các hằng,…) và các bước để tính toán (như: các phép gán, biểu thức, các dòng dữ liệu,…).
Một ngôn ngữ lập trình có thể hỗ trợ nhiều Phương thức (lập trình), ví dụ: trong ngôn ngữ C++ hay Object Pascal ta có thể lập trình theo phương thức định hướng thủ tục hoặc theo phương thức hướng đối tượng, hay cũng có thể chứa cả 2hai kiểu viết này. Những người thiết kế phần mềm và lập trình viên tự chọn cho mình phương thức lập trình phù hợp cho họ.
#Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, người lập trình có thể nghĩ rằng một chương trình bao gồm tập hợp các đối tượng có tương tác lẫn nhau, trong khi đó những lập trình viên thiên về lập trình thủ tục lại nghĩ về một tập hợp các câu lệnh, hàm và biểu thức tính toán.
#Hay đối với việc lập trình trên các hệ thống có nhiều vi xử lý (multi-processor), lựa chọn phương pháp lập trình hướng xử lý (process-oriented programming) cho phép các lập trình viên nhìn chương trình của mình dưới góc độ một tập các hành động được Xử lý đồng thời dựa trên sự chia sẻ các cấu trúc dữ liệu vật lý.