Khác biệt giữa các bản “Hậu trường vui nhộn”

* [[Claudia Kim|Kim Soo-hyun]] vai Kim Soo-hyun
* [[Jung So-min]] vai Jung So-min<ref>{{chú thích web|last=Hong|first=Lucia|title=Jung So-min cast in her 1st sitcom|url=http://www.tenasia.com/archives/10147|work=TenAsia|accessdate=ngày 12 tháng 2 năm 2014|date=ngày 6 tháng 3 năm 2012}}</ref>
* [[Yim Si-wan|Siwan]] vai LimIm Si-wan<ref>{{chú thích web|last=Hong|first=Lucia|title=ZE:A Siwan confirms role in upcoming MBC sitcom|url=http://www.tenasia.com/archives/10156|work=TenAsia|accessdate=ngày 12 tháng 2 năm 2014|date=ngày 7 tháng 3 năm 2012}}</ref>
* [[Choi Jung-woo]] vai Ryu Jung-woo
* Park Joon-geum vai Park Joon-geum
Người dùng vô danh