Khác biệt giữa các bản “Hoàng Lê nhất thống chí”

n
→‎Văn bản: replaced: 4 bản → bốn bản using AWB
n (→‎Văn bản: replaced: 1 bản → một bản using AWB)
n (→‎Văn bản: replaced: 4 bản → bốn bản using AWB)
:* Vhv. 1542/1-2(tiêu đề ''An Nam nhất thống chí'', bản này cùng loại với bản do Nguyễn Hữu Thường chép); Vhv. 1296 (tiêu đề ''Hoàng Lê nhất thống chí''); Vhv. 1534/- 2 (tiêu đề ''Hoàng Lê nhất thống chí'', có dấu ấn của Hoàng Xuân Hãn);
:* Vhv. 1534/b (tiêu đề ''Hoàng Lê nhất thống chí''. Chỉ có 8 hồi đầu, hồi thứ 8 đang chép dở), một bản của [[Thư viện Quốc gia Hà Nội]] (tiêu đề ''An Nam nhất thống chí'', chỉ có 7 hồi đầu);
* 4bốn bản của [[Thư viện Hiệp hội châu Á Paris]], mang các ký hiệu
:* HM. 2224(7) (tiêu đề ''An nam nhất thống chí'', chép từ sách [[Ngô gia văn phái]]. Tập 7. Quyển 19-20, phần Học Tống Công di thảo);
:* HM. 2134 (tiêu đề ''Hoàng Lê nhất thống chí'' Học Tống Công trứ, Trương Phủ Công tục: bản này chép từ bản A.22 của [[Viện Nghiên cứu Hán Nôm]]);