Khác biệt giữa các bản “Cao Ngao Tào”

n
replaced: 3 con → ba con, 4 con → bốn con (3) using AWB
n (→‎top: replaced: Hà BắcHà Bắc using AWB)
n (replaced: 3 con → ba con, 4 con → bốn con (3) using AWB)
Sau này, Cao Ngao Tào cùng anh cả là Cao Cán thường đi cướp bóc khắp nơi, quan lại của châu huyện đều không dám truy cứu. Hai người tiêu sạch cả gia sản, tụ tập khách khứa có võ nghệ, người trong làng e ngại, không dám trái ý bọn họ. Cao Cán cầu hôn con gái của người Bác Lăng là Thôi Thánh Niệm, nhưng bị cự tuyệt, hai người bèn cướp lấy cô gái ấy đem về. Đến bên ngoài thôn, Cao Ngao Tào nói với Cao Cán: "Sao không làm lễ ở đây?" Thế là Cao Cán ngủ với cô gái ấy ở đó rồi mới đưa về nhà.
 
Vì hai người thường đi cướp bóc khắp nơi mà cha của họ bị liên lụy, nhiều lần bị giam vào ngục, chỉ nhờ gặp dịp đại xá mới được ra ngoài. Cao Dực có 4bốn con trai là Cán, Thận, Ngao Tào và Quý Thức, nên thường nói với mọi người: "''Tôi có 4 đứa con trai đều không nên người, không biết sau khi tôi chết có ai đắp cho tôi được một thuổng đất nào không?''" Sau khi Cao Dực mất, Cao Ngao Tào làm một phần mộ lớn, rồi nói: "''Ông già ơi, ông khi còn sống sợ không được một thuổng đất nào, nay bị chôn dưới đất, còn muốn làm người chăng?''"
 
==Sự nghiệp==
===Phụ thân===
Cha của Cao Ngao Tào là '''[[Cao Dực]]''', tự Thứ Đồng, tính tình hào sảng hiệp nghĩa, được người làng kính trọng. Nhờ là cường hào ở vùng Sơn Đông <ref>Nghĩa đen là khu vực phía đông núi Thái Hành, không phải tỉnh Sơn Đông ngày nay</ref> Cao Dực được phong làm Bột Hải thái thú, sau đổi làm Đông Dực Châu thứ sử, gia phong Trấn Đông tướng quân.
Khi Nhĩ Chu Triệu giết Hiếu Trang Đế, Cao Dực tụ tập binh mã bảo vệ quê nhà, nói với 4bốn con trai: "Hoàng thượng gặp hoạn nạn, là sỉ nhục của bề tôi; hoàng thượng chịu sỉ nhục, bề tôi chỉ có chết mà thôi. Nay quốc gia trong cơn nguy khốn, chính là lúc phá gia báo quốc." Không lâu thì mất. Năm Trung Hưng thứ nhất (531), được truy tặng Sứ trì tiết, Thị trung, Thái bảo, Lục thượng thư sự, Ký Châu thứ sử, thụy hiệu là Văn Tuyên.
 
Cao Dực có 4bốn con trai là Cán, Thận, Ngang và Quý Thức.
 
===Anh em===
 
===Họ hàng===
Họ Cao là một họ lớn ở Bắc triều. [[Cao Doãn]] (390 – 487), danh thần nhà Bắc Ngụy là em họ của Cao Dực. Ông nội của Cao Ngao Tào là Cao Di có 3ba con trai, Cao Dực là thứ 3.
 
Con trai của anh cả Cao Dực là '''Cao Vĩnh Nhạc''', làm quan đến Vệ tướng quân, hữu quang lộc đại phu, Ký Châu đại trung chính, sau làm Bác Lăng thái thú, tự sát mà chết. Con trai của Vĩnh Nhạc là '''[[Cao Trường Mệnh]]''' đã từng theo Cao Ngao Tào chống lại Nhĩ Chu Thế Long ở cửa Đại Hạ của Lạc Dương vào năm Vĩnh An thứ 3 (530), được thụ phong Quang lộc đại phu. Cao Hoan trước sau đã phong Trường Mệnh làm Ung Châu thứ sử, Hoài Dương huyện nam, Yên Lăng huyện bá. Năm Vũ Định thứ 5 (548), Trường Mệnh chinh thảo [[Hầu Cảnh]] bị giết, được truy tặng Ký Châu thứ sử. Năm 1973, trong quần thể các ngôi mộ của dòng họ Cao ở huyện Cảnh, phát hiện mộ của Cao Trường Mệnh.