Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

n
→‎Cuộc đời: replaced: 2 con → hai con using AWB
(Unicodifying)
n (→‎Cuộc đời: replaced: 2 con → hai con using AWB)
Sách [[Tân Đường thư]], mục "Tể tướng thế hệ biểu" chép: ''"Tiết Nhân Quý tên Lễ, Đại tổng quản đạo Tùng Mạc"''. [[Tư Mã Quang]] trong [[Tư trị thông giám]] viết: ''"Nhân Quý, cháu 6 đời của An Đô, nguyên tên Lễ,người ta quen gọi theo tên tự"''.
 
Năm Trinh Quán thứ 19 (645), Đường Thái tông hạ lệnh viễn chinh [[Cao Câu Ly]]. Tướng quân [[Trương Sĩ Quý]] chiêu mộ binh sĩ, bấy giờ Tiết Nhân Quý mới ứng mộ tòng quân. Tại thành An Thị (nay thuộc [[Hải Thành, An Sơn|Hải Thành]], [[Liêu Ninh]], có biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu, được Đường Thái tông thăng làm Du Kích Tướng quân, ban cho ngựa 2hai con, lụa 40 cuộn.
 
Năm Hiển Khánh thứ 3 (658), Tiết Nhân Quý phò trợ cho Doanh Châu Đô đốc kiêm Đông Di Đô hộ Trình Danh Chấn, tại thành Quý Đoan (nay thuộc lưu vực Hồn Hà, [[Liêu Ninh]]), công phá quân [[Cao Câu Ly]], sau đó dẫn quân quay lại Hắc Sơn đánh bại quân [[Khiết Đan]], được phong Tả Vũ vệ Tướng quân.