Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* ''[[Tư trị thông giám]]'', các quyển [[:zh:s:資治通鑑/卷183|183]], [[:zh:s:資治通鑑/卷185|185]], [[:zh:s:資治通鑑/卷186|186]], [[:zh:s:資治通鑑/卷187|187]].
 
{{Tùy Đường thập bát hảo hán}}
{{Tùy mạt Đường sơ}}