Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[tào (nước)|nước Tào]]
| tại vị = [[864 TCN]] - [[835 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
| kiểu hoàng tộc = chư hầu
| tên đầy đủ = Cơ Hỉ
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
 
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =