Khác biệt giữa các bản “Hàn Ai hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Hàn Ai hầu
| native name = 韓哀侯
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
 
| thêm = china
| hình =