Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giáo hoàng Xíttô”

Trang mới: “{{Trang định hướng}} '''Xíttô''' là một tên Latinh, một biến thể từ tiếng Hy Lạp "{{polytonic|Ξυστος}}," meaning "polished," và một …”
(Trang mới: “{{Trang định hướng}} '''Xíttô''' là một tên Latinh, một biến thể từ tiếng Hy Lạp "{{polytonic|Ξυστος}}," meaning "polished," và một …”)
(Không có sự khác biệt)