Khác biệt giữa các bản “Hàn Cảnh hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái = Hàn Liệt hầu
| hoàng tộc = [[hàn (nước)|nước Hàn]]
| kiểu hoàng tộc = Chư hầu
| tên đầy đủ = Hàn Kiền
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ