Khác biệt giữa các bản “Sách Kỷ lục Guinness”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Book
| name = Sách Kỷ lục Guinness 2008
| title_orig =
| author = không
| subject = Những kỷ lục thế giới
| genre = Thông tin tra cứu
| publisher = Hit[[Jim EntertainmentPattison Group]]
| pub_date = 1955-nay
| english_pub_date =1955–nay
| media_type =
| pages = 288 (2006)<br />287 (2007)<br />289 (2008)<br />288 (2009)<br />287 (2010)<br />288 (2011-2013)
| isbn = 978-1-904994-18-3
| oclc =
| preceded_by =
Người dùng vô danh