Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Đắc Bằng”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Không có tóm lược sửa đổi
==Sự nghiệp==
 
Ông đỗ [[Bảng nhãn]] hay Hội nguyên ở kì thi Hội năm Kỷ Mùi 1499 đời vua [[Lê Hiến Tông]]; rồi thi Đình đỗ Nhất giáp tiến sĩ tên thứ 2, khi ứng chế được xếp thứ nhất<ref>phép thi thời này là có kì thi Hội, rồi thi Đình; thi Đình là thi vòng cuối, thường nhà vua trực tiếp vấn đáp</ref?>. Ra làm quan, được thăng đến chức Tả Thị Lang [[bộ Lễ]], Thị độc viện hàn lâm coi việc ở viện.<ref>Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 2007, tr 302, 303</ref>
 
Vua Hiến Tông chết, người con thứ lên làm vua, tức vua Lê Túc Tông, Lê Túc Tông chết, người anh lên thay tức vua Lê Uy Mục. Theo Đại Việt sử ký toàn thư:'Vua nghiện rượu, hiếu sát, hoang dâm, thích ra oai, tàn hại người tông thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại hoành hành, trăm họ oán giận, người bấy giờ gọi là Quỷ vương, điềm loạn đã xuất hiện từ đấy.''Năm 1509, vua Uy Mục đuổi những người tôn thất, công thần về Thanh Hóa, đại thần [[Nguyễn Văn Lang]] có trong số đó, ông đem quân ba phủ nổi quân ở Thanh Hóa, đón Giản tu công Lê Dinh làm minh chủ. Lê Đắc Bằng tham gia trong đó, Nguyễn Văn Lang bèn sai Lê Đắc Bằng soạn hịch kể tội vua Uy Mục.<ref>Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1998, trang 48</ref>
1.063

lần sửa đổi