Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Đắc Bằng”

Khi soạn sách Lịch triều hiến chương loại chí, phần Nhân vật chí, Phan Huy Chú đã chép người phò tá có công đức các đời, gồm 4 người đời Lý, 10 người đời Trần, 18 người đời Lê và 1 người đời Mạc, trong đó có Lương Đắc Bằng và con ông là Lương Hữu Khánh.
 
==Tham khảo==
*Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.
*Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1998.
*Việt Nam sử lược.
== Chú thích ==
{{tham khảo|2}}
1.063

lần sửa đổi