Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Đắc Bằng”

# Cẩn thận pháp độ để mở đường thịnh trị <ref>[http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=9061 Lương Đắc Bằng: Dâng sách "Trị Bình" nổi tiếng]</ref>.<ref>Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 2007, tr 302, 303</ref>
 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là ''vua nghe theo''; sách Lịch triều hiến chương loại chí viết ''vua khen ngợi và nhận lời''. Ông làm quan đến Thượng thư bộ Lại, được Tham dự triều chính, tước Đôn trung bá. Hơn 50 tuổi thì chết, con ông là Lương TrungHữu Khánh, theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước đi thi theo nhà Mạc nhưng sau theo Trịnh Kiểm, làm đến Thượng thư, tước Đạt quận công.<ref>Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 2007, tr 302, 303, 313</ref>
 
==Tư liệu sách Nam Hải dị nhân==
1.063

lần sửa đổi